پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -نرم افزار جامع فراخوان های عمومی (فراخوانیار)

با توجه به تعدد فراخوان های عمومی و لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ثبت اطلاعات متقاضیان و طرح ها به منظور بهره برداری های آتی (مثل سرشماری­ها یا آمارگیری­های مختلف که در طول سال و به تناوب انجام می­شود و یا فراخوان جهت جذب امریه های سربازی و یا افراد واجد شرایط برای تصدی شغل های خاص مثل مسئولین دفاتر پیشخوان دولت، فراخوان پذیرش طرح های تحقیقاتی، فراخوان جذب نیروهای متخصص و ...) و نیز تعیین افراد اصلح با توجه به شرایط و نیازمندی های خاص ، ایجاد نرم افزاری که به صورت عمومی قابل دسترسی باشد و دادن امکان مساوی به متقاضیان و حذف مزیت های جغرافیایی و روابط در انتخاب طرح­ها و افراد شایسته، ضروری به نظر می رسد. نرم افزار فراخوان ها به صورت بومی تهیه شده و شامل دو بخش اصلی است.

    بخش اول به صورت وب فرم ها رو بستر اینترنت جهت ثبت اطلاعات متقاضیان است. بخش دوم به صورت نرم افزار تحت ویندوز جهت بررسی اطلاعات متقاضیان طراحی شده که به صورت هوشمند و با توجه به شرایط تعیین شده توسط مدیر ( مثلا رشته تحصیلی، معدل، جنسیت، سن و ....) امکان تعریف فرمول های ارزیابی و امتیازدهی به کاربران و طرح ها و نیز رتبه بندی آن­ها را داراست. این نرم افزار امکان تعریف فیلد های تخصص های در قلمرو کاری را داراست. که در بخش گزارشگیری آن فرد تصمیم گیرنده می تواند با تعریف فرمول های شناور با ضرایبی که خود تعیین می کند، بهترین افراد را برای کارها انتخاب کند. دفتر آمار استانداری کرمانشاه یکی از مشتریان این نرم افزار است که به اذعان کاربران با کمک نرم افزار جامع فراخوان ها و استفاده از بانک اطلاعاتی 13000 رکوردی آن و جذب افراد شایسته توانست در آخرین سرشماری صورت گرفته رتبه اول کشوری را اخذ نماید

    تاریخ انتشار » 1395/02/18-14:27

    تعداد بازدید ها » 3198