سامانه مديريت حوادث و فوريت های پزشکی کشور


سامانه جامع ثبت آمار و اطلاعات ماموریت های اورژانس115 اولین نرم افزار اتوماسیون در سطح ملی با قابلیت های: • ثبت اطلاعات بیمار از لحظه ی تماس با فوریت های پزشکی 115 تا اتمام فرآیند امدادرسانی • ثبت آمار ماموریت ها • گزارش گیری ماموریت ها


سامانه جامع ثبت آمار و اطلاعات ماموریت های اورژانس115 دارای رتبه دانش بنیان  از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است